Category Archives: jalan

Seorang petani, punya kebebasan untuk
memilih jenis tanaman yang akan
ditanam di lahan yang dia miliki. Hukum
asalnya, dia boleh memilih menanam
mangga, rambutan, duren, ubi,
singkong, tomat, wortel, sayuran dan
yang lainnya. Pilihannya tentu adalah
tanaman yang paling bermanfaat
baginya. Petani tidak akan pernah
menanam alang alang ataupun rumput
liar.
Begitu pula semestinya, bagi orang
yang punya akal sehat, dia senantiasa
memilih apa yang paling baik yang akan
dia tanam pada dirinya. Sekiranya
seseorang selalu berusaha menanam
dan mengamalkan sifat sifat takwa dan
ketaatan dalam dirinya tentulah akan
mendatangkan manfaat yang banyak
baginya.
Kebebasan memilih.
Manusia diberi akal adalah untuk bisa
memilih yang terbaik bagi dunia dan
akhiratnya. Allah Subhanahu wa Ta’ala
mengilhamkan pada diri manusia dua
sifat yaitu fujur (sesuatu yang buruk)
dan sifat takwa (sesuatu yang baik).
Allah berfirman : “Fahal hamaha
fujuraha wa taqwaha” Maka Dia (Allah)
mengilhamkan (menunjukkan) kepada
(jiwa itu jalan) jalan kefasikan dan
ketakwaan. (Q.S asy Syam 8)

Advertisements